İslami VahdetMezhepler

Ayetullah Şehristani’den Vahdet ve Kardeşlik Vurgusu

Ayetullah Sistani’nin Tam Yetkili Vekili Ayetullah Seyyid Cevad Şehristani, gerçekleri dünyaya anlatma noktasında medyanın zayıf kaldığına dikkat çekti ve şöyle dedi: İletişimde ve gerçekleri diğer insanlara aktarma konusunda tüm olanaklardan yararlanmak gerekir.
Ayetullah Şehristani İran Meclisinin Ehlisünnet Milletvekillerini kabulünde vahdet ve kardeşliği vurgulayarak şöyle konuştu: Biz her zaman emperyalist güçlere karşı Ehlisünnet kardeşlerimizle aynı cephede yan-yana omuz-omuza olduğumuza inanmışızdır. Irak’ta bazı kabileler vardı; onların yarısı Şii, yarısı Sünni idi; aralarında hiçbir problem yoktu. Aksine evlilik sebebiyle birbirlerine akraba olmuşlardı. Barış ve huzur içerisinde yaşıyorlardı.
Ayetullah Şehristani sözlerine şöyle devam etti: Ehlisünnet âlimleri Kerbela’da düzenlenen kutlama ve anma programlarına katılıyordu. Azemiye’de bulunan Şii âlimleri de Ehlisünnetin mezhebi etkinliklerine katılıyordu. Dolayısıyla Irak’ta Şii-Sünni ayrımı ve farkı diye bir şey gündemde yoktu.
Tekfircilerin Irak’a girmesiyle birlikte mezhepçi söylemlerin gündeme geldiğine dikkat çeken Ayetullah Şehristani şöyle konuştu: Tekfirciler bu ülkeye girince bu iki mezhep üzerinden insanlar ayrıştırıldı. Yoksa daha öncesinde Irak’ta mezhepçilik diye bir şey söz konusu bile olmamıştır.
Düşmanların Ayetullah Sistani’nin fetvasıyla bir mezhep fitnesi çıkarmaya çalıştıklarına da değinen Şehristani sözlerini şöyle sürdürdü: Düşman Şii-Sünni ihtilafını derinleştirmek için bu fetvayı çarpıtarak ön plana çıkardı. “Ayetullah Sistani’nin bu fetvayı Ehlisünnete karşı verdiği yaygarasını yaydılar. Fakat Ayetullah Sistani açık bir şekilde şöyle buyurdu: Bizler Sünni, Şii, Ezidi ve Mesihi hep birlikte aynı safta ortak düşmanımıza karşı savaşmak zorundayız.
Şia ve Ehlisünnet’e mensup Müslümanların kardeş olduklarını vurgulayan Ayetullah Şehristani şöyle konuştu: Bu kardeşliğin düşmanı tekfirci selefi zihniyettir. Bu zihniyetin Irak’a girmesiyle birlikte mezhep fitnesi tezgahlanmaya başlamıştır. Özellikle yayın organları ve medya da maalesef bu kirli oyuna alet olmuştur. Dolayısıyla bizler de gerçekleri tüm dünyaya aktarma konusunda iletişim vesilelerini en iyi şekilde kullanmalıyız.
Şia ve Ehlisünnet arasındaki irtibatın her geçen gün daha da artırılması ve devamlılığının sağlanmasının İslam düşmanlarının oyununu bozacağına temas eden Ayetullah Şehristani şöyle dedi: İletişimden sonuna kadar en iyi şekilde yararlanmalıyız, irtibatımızı güçlendirmeli, böylece vahdet ve kardeşliğimizi sağlamlaştırmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu