Analizlerİmam Ali Hamaneyİmam Humeyni (r.a)

İmam Humeyni ve İmam Hamaney’in Dilinden Kadir Gecesi

Kadir gecelerinin önemini hatırlatmak ve bu gecenin İslam dinindeki yerinin önemini vurgulamak için İmam Humeyni ve İmam Hamaney’in sözlerinde bu gecenin özelliklerine burada değineceğiz…

Birinci Adım Allah’la Konuşmaktır

Kadir gecesini dua, münacat, gözyaşı, istiğfar, namaz ve Allah’a teveccühle geçiren biri o gecenin sabahında insanların arasına karışıp halkın sokak ve caddelerde kendi işleriyle meşgul olduğunu gördüğünde içinden şu şekilde geçirmektedir: Ey bîçareler! Sizler dün gece nasıl bir haldeydiniz, biz ne haldeydik? Yani kendisini başkalarından üstün görmekte ve o şekilde düşünmektedir.

Bizim gibi sıradan insanlar, tekebbüre duçar olmuşuz. Allah yolunda ilk adım, nefsi kırmak ve kendini mutlak ihtiyaç sahibi ve fakir görmektir. Yani insan gerçekte kudret, servet, ilim ve çeşitli müspet olan meziyet ve hususiyetlere sahip olabilir buna karşın, Allah karşısında kendisini biçare, muhtaç, küçük ve hakir görmelidir. Bu insanın kemal ruhiyesidir ki alıştırmalarla buraya varılmalıdır. (1990 tarihindeki açıklamalar, s. 48)

Mübarek Ramazan Ayının Önemli Özellikleri

Bu ayın önemli özelliği takva tahsil etmektir. Ramazan ayının günlük namazlarının ardından okunan duada şöyle söylemekteyiz:

”و هذا شهر عظّمته و كرّمته و شرّفته و فضّلته على الشّهور“

Allah Teala, bu aya diğer aylara oranla fazilet vermiştir. Bu aya fazilet veren şeylerden biride “oruç”tur. Bir diğeri Kur’an’ın nazil olmasıdır. Bir diğeri “kadir gecesi”dir. Bunların tamamı bu ayın özellikleri unvanı ile bu dua da zikredilmiştir. (2006 yılındaki açıklamaları, s. 121)

Kadir Gecesi Tam Olarak Hangi Gecedir?

Kadir gecesi de bu üç geceden biridir. Tıpkı “Muhaddisi Kummi”nin naklettiği rivayette “Bu üç geceden veya yirmi birinci ve yirmi üçüncü geceden hangisi kadir gecesidir?” diye sorduklarında şöyle buyurmuştur: “insanın iki geceyi veya üç geceyi kadir gecesi olarak dikkate alması ne kadar da kolaydır. Üç gece arasında tereddüt etmesinin ne önemi var? Meğer üç gece ne kadardır? Bazıları Ramazan Ayının ilk gününden son gününe kadar tüm gecelerini Kadir Gecesi olarak nazara almış ve kadir gecesinin amellerini tüm geceler yerine getirmiştiler! Bunun kadirini bilin. (1997 yılındaki açıklamaları, s. 176)

Leyletül kadr (kadir gecesi) velayet gecesidir. Hem Kur’an’ın nazil olduğu gece, hem meleklerin İmam Zaman Mehdi’ye (a.s) indiği gecedir. Hem Kur’an gecesi, hem ehlibeyt gecesidir. Hem Kur’an gecesi, hem itret gecesidir. Dolayısıyla mübarek Kadir Suresi de Velayet Suresidir.

Kadir gecesi çok değerlidir. Ramazan Ayının tamamı, gece ve gündüzleri çok yücedir. Elbette kadir gecesi, Ramazan Ayının öteki gece ve gündüzlerine oranla çok daha değerlidir, ancak Ramazan Ayının gece ve gündüzleri yılın öteki gece ve gündüzlerinden çok daha değerlidir. Kadrini bilmek gerekir. Herkes bu gece ve gündüzlerde ilahi nimet sofrasında hazırdır. İstifade ediniz. (1996 yılındaki açıklamaları, s. 148)

Kadir Gecesi Ne Kadar Önemlidir?

Arif-i billah Seyyid ibni Tavus (r.a) “İkbal” kitabında şöyle yazmaktadır: “Ebu’l Fazl binMuhammed el-Harevi’nin yazmış olduğu “Yevakit” kitabında kadir gecesinin fazileti hakkında bazı rivayetlere ulaştım.” Sonra Peygamber efendimizden şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Musa dedi ki: “İlahi! ben senin yakınlığını istiyorum.” Allah şöyle buyurdu: “Benim yakınlığım kadir gecesinde uyanık kalanlar içindir.” dedi ki: “İlahi! senin rahmetini istiyorum.” Buyurdu ki: “Benim rahmetim kadir gecesinde fakirlere acıyanlar içindir.” dedi ki: “İlahi! Ben sırat köprüsünden geçmek istiyorum.” Buyurdu ki: “Bu, kadir gecesi sadaka verenler içindir.” dedi ki: “İlahi! Cennet ağaçlarını ve onun meyvelerini istiyorum.” Buyurdu ki: “Bu, Kadir gecesinin tesbihlerini, tesbih edenler içindir.” dedi ki: “İlahi! Kurtuluş istiyorum.” Dedi ki: “Ateşten mi kurtulmak istiyorsun?” dedi ki: “Evet” buyurdu ki: “Bu, kadir gecesinde istiğfar edenler içindir.” dedi ki: “İlahi! Senin rızanı istiyorum.” Buyurdu ki: “Benim hoşnutluğum, kadir gecesinde iki rekat namaz kılanlar içindir.”

Aynı şekilde aynı kitapta Peygamberden şöyle rivayet edilmiştir: “Kadir gecesinde göklerin kapısı açılmakta; sonra o gece namaz kılan kulun her secdesi için, Allah Teala cennette onun için binekli birinin gölgesinde yüz yıl boyunca hareket edipte onu kat edemeyeceği büyüklükte bir ağaç yazmaktadır. Her rekat için ise inci, yakut ve değerli yeşil taşlardan bir ev yazılır. Her ayet için cennetin taçlarından bir taç ve her tesbih için nefis kuşlardan bir kuş yazılır. Her oturuş için cennette derecelerden bir derece. Her teşehhüt için cennet stantlarından bir stant verilir. Her selamın karşılığında cennette… sabah şafağı attığı zaman Allah, onun için dayanışma ve yakınlık içinde olan memeleri elbiselerinin altından belli ve belirgin olan kızlar bağışlar. Güzel yaratılışlı, incelmiş cariyeler, ölümsüz erkek çocuklar, necip kuşlar, kokulu reyhanlar, akan nehirler, hoşnutluğa sebep olan nimetler, hediyeler, armağanlar, kerametler, elbiseler ve nefsin arzu ettiği ve gözün zevk aldığı her şey ona verilir. Ve sizler onlarda ebedisinizdir.”

Adı geçen kitapta İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Kadir Gecesini ihya eden kimsenin günahları gökteki yıldızların sayısı, dağların ağırlığı ve denizlerin ölçüsü kadar da olsa bağışlanır.”

Bu sayfalara sığmayacak kadar daha bir çok faziletler vardır. (İmam Humeyni, Adabı Salat, s. 334-335)

Neden Kadir Gecesi Gibi Bazı Vakitler Onura Sahiptir?

Gecenin değeri zati bir şey değildir. Zira gece ve gündüz aydın ve karanlıktır ve bu konuda bir ihtilaf yoktur. Gece siyah ve karanlık, gündüz ise ışık ve aydındır. Lakin bunların onuru onlarda gerçekleşen bazı olaylardan kaynaklanmaktadır.

Örneğin kadir-i hum gününde gerçekleşen o büyük ve şerefli şeyden bu onur kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde kadir gecesinin onuru Kur’an’ın nüzulü içindir… Allah Teala, kadir gecesinde genel rahmetini tüm varlıklara açmakta ve tüm ilahi isim ve sıfatlar o gece beşerin hizmetine sunulmaktadır. Bu merhaleden sonra Kur’aniyet olan nüzul, ayetlerin has vaktinde tafsili bir şekilde yirmi kaç yılda gerçekleşti. Dolayısıyla Kur’an ayetlerinin o vakitlerdeki nüzulünün onurundan aziz ve muhterem olmuştur. (İmam Humeyni, Felsefe takriratları, c. 3, s. 57)

Kadir Gecesinde Ne Gibi Etkinlik Ve Münasebetler Karar Kılınmıştır?

Kadir gecesinin etkinliklerinden biri dua, yalvarış ve Allah’a teveccühtür. Ramazan Ayı, özellikle kadir geceleri kalplerin teveccüh baharı, zikir, huşu ve yalvarıştır. İkinci olarak kalplerimizi Müminlerin Emiri ve dünya takvalılarının serveri olan Hz. Ali’ye aşina edelim ve dersler alalım. (2008 yılındaki açıklamaları, s. 136)

Peygamberin Kadir Gecesindeki Ziyafeti Nasıldı?

Allah tebareke ve Teala’nın Resulü Ekrem’den nakledilen “Allah, ziyafetine sizleri davet etti.” Bu sözünde bahsettiği bu ziyafet nedir? ve kim bu ziyafeti kabul etmekte, bu ziyafet nedir ve ziyafetin kendisi nedir?

Açıklamalıyım ki Allah Resulü dışında bu ziyafete Allah tebareke ve Teala’nın bu davetine onun icabet ettiği gibi hiç kimse icabet etmemiştir.

Davetin dereceleri vardır, icabetin de dereceleri vardır. icabetin o yüce derecesi Resulü Ekrem’in çektiği riyazatlar ve elde ettiği makamlardan sonraki andır. Bununla Allah Tebareke ve Teala, Kur’an nüzulü ile ona ziyafet vermiştir.

Kur’an, Allah Resulünden olan ziyafet nimetidir. Onda açılmış sofra ezelden ebede kadar açılmış bir nimettir. Peygamberimiz ona sahipti. Uzun yıllar boyu çektiği manevi riyazatların ardından o yüce ziyafetlere ermiştir. Önemli olay ise dünyaya meyil etmemesidir. (Sahife-i İmam, c. 17, s. 490)

Kadir Gecesinin En Üstün Ameli Nedir?

Kadir gecesi, bağışlanma ve af dilemek için bir fırsattır. Allah’tan özür dileyin. Allah Teala bana ve sizlere meydan vermiş ki O’na doğru gidelim. Bağışlanma talep edelim. Ondan mazeret isteyelim. Bu işi yapalım, yoksa bir gün gelecek ki Allah Teala günah işleyenlere şöyle buyuracaktır: “Onlara özür dileme izni verilmeyecektir.” Maazallah kıyamet günü bize özür dileme izni verilmez. Suçlulara özür dilemeleri için ağızlarını açmalarına izin verilmeyecektir. Orası özür dileme yeri değildir. meydan olan burası, izin yeri olan burası size derece yaratmaktadır. Günahlarınızı yıkamakta ve sizleri temiz ve nurani etmektedir. Allah’tan özür dileyin. Burada fırsat vardır. Allah’ın teveccühünü kendinize, Allah’ın lütfünü ve ilahi muhabbet bakışını kendi üzerinize çekin. “fezkuruni, ezkurkum” beni hatırlayın, bende sizi hatırlayayım.

Bu fırsat, yaşantı ve hayat fırsatıdır. Allah’a dönmek için bana ve size verilen ihtiyardır. Ve en önemli fırsat Ramazan Ayı gibi bazı günlerdir. Ramazan Ayı içinde kadir gecesidir. ( 1997, yılındaki açıklamaları, s. 176)

Kudüs Günü İle Kadir Gecesi Arasındaki İrtibat Nedir?

Mübarek Ramazan Ayının son Cuma’sı Kudüs Günüdür ve kadir gecesi büyük ihtimalle Ramazan Ayının son on gecesindedir. Bu gece öyle bir gecedir ki bu geceyi ihya etmek ilahi bir sünnettir. Bu gecenin makam ve menzileti bin geceden daha değerlidir. Bu gecede varlıkların mukadderatı ele alınmaktadır. Kadir gecesinin civarında yer alan Kudüs Günü de Müslümanlar arasında ihya edilmesi gereken bir gündür. Uyanıklık ve dinçliğin kaynağı olunmalı ve özellikle son yıllarda olan gafletten dışarı çıkmalı, uyanıklık ve dinçlik gününde zorba güçlere ve münafıklara karşı ayakta durmalı ve dünya Müslümanları kendi mukadderatlarını kendi kudretleri altına almalıdırlar. Müslümanlar, Kadir gecesinde geceyi ihya ederek, münacatları ile Allah dışındaki insan ve cin şeytanlarının kulluğundan çıkmakta ve Allah’ın kulluğu altına girmektedirler.

Allah’ın büyük ayının son günlerinde yer alan Kudüs günü ise Müslümanların, büyük şeytanların ve güçlerin esaret ve köleliğinden kurtulması, Allah’ın sonsuz kudreti altına girmesi ve tarihin cinayetkarlarınının ellerini mustazafların ülkelerinden kopararak, onların açgözlülüğünün önünü almaları gerektiği bir gündür. Uyanık olan ey dünya Müslümanları ve mustazafları! Ayağa kalkın ve kendi mukadderatınızı kendiniz elinize alın. (Sahife-i İmam, c. 15, s. 60)

Kadir Gecesi İnsanlara Edilmesi Gereken Nasihatler Nelerdir?

Ben tüm değerli halkıma tavsiyede bulunmak istiyorum. Bugün kadir gecesidir, kadrini biliniz. Dua, yalvarış, tövbe ve Allah’a teveccüh hepimizin görevidir. Müslümanların genel sorunları, ülke sorunları, kişisel sorunlarınız, dostlarınızın sorunları, kardeşlerinizin sorunlarını Allah’ınıza sununuz. Allah’tan teveccüh talep edin, Allah’tan af dileyin, Allah’tan Ona dönüş, hal ve teveccüh isteyin.

Bu gecenin değerini biliniz, bu gece çok önemli bir gecedir. Çok aziz bir gecedir. Veliyi Asr’a (ruhlarımız feda olsun) teveccüh ediniz. Allah’ın evinin kapısına camilere gidiniz ve imam Zaman’ın bereketi ile yüce Allah’tan isteklerinizi alınız. Bende hepinizden dua istiyorum. (2002 yılındaki açıklamalar, s. 12)

Bugünlerin kadrini biliniz. Gerçekten kadir gecelerinin kadrini biliniz. Kur’an açıkça şöyle buyurmaktadır: “Hayrun min elfi şehr” bir gece bin aydan daha hayırlıdır! Meleklerin nazil olduğu bir gecedir. Ruhun nazil olduğu bir gecedir. Allah’ın selam olarak bildiği bir gecedir. Selam ise hem Allah’ın insanlara sunmuş olduğu ilahi selam ve tahiyyat, hem de barış, sükunet, halk arasında sefa, kalpler, canlar, bedenler ve toplumlar içindir. manevi açıdan böyle bir gecedir! Kadir gecelerinin kadrini biliniz ve ülkeniz, kendiniz, Müslümanlar ve İslam ülkeleri için dua ediniz. (2007 yılındaki açıklamaları, s. 176)

https://irangercekleri.com/imam-hamaney-hz-mehdinin-as-asil-misyonu-kist-ve-adalettir/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu